Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА (2008)

БЈЕЛИКОВ Владимир (1925, Београд)

Студирао у Београду (1945 - 52). Докторирао на Архитектонском факултету у Београду (1973). Бавио се пројектовањем, а од краја педесетих година урбанизмом, најпре у Заводу за урбанизам и комуналну делатност Србије, а од 1968 године као наставник на Архитектонском факултету у Београду.

Дела: Југословенски павиљон у Бриселу (1956, В. Бјеликов, Б. Симоновић, С.Каначки, пројекат); Стамбени блок бр.3 у насељу “Рифат Бурџевић“ (1959).

Библ.: Урбанистички аспекти индустријске производње станова, изд. ИАУС и Грађевинска књига, Београд 1970; Становање у граду и региону, изд. Економика, Београд 1978; Начин становања у граду - урбано програмирање, Београд 1983.

Општа лит.: ЛЕЈ, 1984, 138.