Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ТАСИ] Бранко

(1931, Црна Трава)

Студирао у Београду (дипл. 1959). Запослен

у ГП “Ратко Митрови}”, Београд

(1959-62), ГП “Првоборац”, Херцег Нови

(1962-80); ГП “Лов}енинвест”, Подгорица

(1980 - 2000, када одлази у пензију).

Дела: Стамбено - пословна зграда “Металка”,

Подгорица (1975); Стамбене зграде

у улицама Ивана Вујо{еви}а и Булевар

револуције, Подгорица (1975-79);

Мотел "[авник", [авник (1970).