Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ГО[И] Ду{ан

(1922, Београд - 1994, Београд)

Студирао у Београду (1940, Гра|евински

факултет, 1946 - 72, Архитектонски

факултет). Борави и ради у Нема~кој

(1972-76), потом запослен у Заводу за

пројектоваwе предузе}а “Рад” (1976 - 87).

Дела: Уре|еwе пјацете са фонтаном у

Смедереву; Уре|еwе ентеријера сале

СО Во`довац; Спомен комплекс на

Фру{кој Гори (конкурсни пројекат).