kju

 

Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

БЕШИР Душан  (1941, Зајечар)

Студирао у Београду (1960 - 65). Запослен у друштвеним бироима у Зајечару и стручној служби СО Зајечар.

Архитектонску каријеру везао је за родни град Зајечар и широку скалу урбанистичких и архитектонских проблема тога града. Бешир настоји да у својим радовима обједини урбанистичко и архитектонско пројектовање у смислу студиознијег, комплекснијег решавања појединих градских просторних целина (Урбанистичко архитектонски пројекат блока “Општина”, 1971, А.Тодоровић, Д.Бешир, Н.Тодоровић).

Током седамдесетих и осамдесетих година пројектује више стамбено-пословних, административних и здравствених објеката у духу савремене архитектуре, без великих потеза. Успева да успостави реалну меру између могућности мале средине и својих ауторских амбиција што је посебно дошло до изражаја у Стамбено-пословном блоку у насељу “Краљевица” (1993-96).

Љ.Милетић Абрамовић

Дела: Модна кућа “22 децембар” (1971-73, Д.Бешир, А.Тодоровић, Н.Тодоровић); Стамбено - пословни објекат “Супер-маркет” (1976-81); Дом здравља (1977-80); Стамбено пословна зграда у насељу "Краљевица" (1982-85), све у Зајечару.