Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

МИЛО[ЕВИ] Радмила

(1939, Бијеqина)

Студирала у Београду (дипл. 1962). Запослена

у Покрајинском заводу за урбанизам

и пројектоваwе, При{тина

(1962 - 67), “Јадранпројекту”, Бар (1967-

72), Заводу за изградwу Бара (1972 -

88), ДП урбанизам и пројектоваwе Бар

(1988 - 94) и Бироу за пројектоваwе “ДМ”,

Бар (1994 до пензионисаwа 2002).