Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

БУНДАЛО Зоран  (1947, Сарајево)

Студирао у Београду (1966-74).

Дела: Стамбени комплекс између улица В.Савића, Д.Караклајића, Б.Радичевића и XIII пролетерске бригаде у Лазаревцу (1983, пројекат); Стамбени објекат “Електродистрибуције Тиват” у Тивту (1986, пројекат).