Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ХАЏИ - МАНИЋ Радован (1939, Прокупqе)

Студирао у Београду (1958 - 65). Запослен у бироу “Кру{евац” (1966 - 2000).

Дела: Пословни објекат Ваqаонице у Севојну; Спортска хала у Александровцу.