Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

МИЛИ]ЕВИ] Слободан

(1924, Београд)

Дела: Мотел “Стари храст” на Аутопуту

Београд - Ни{ (1965, Р.Кости}, М.Јевремови},

С.Мили}еви}); Центар за превенцију

и рехабилитацију коронарних

обоqеwа “Златар” у Новој Варо{и (1971-

77); Југословенска инвестициона банка

на Теразијама (1971-73, уре|еwе ентеријера,

С.Мили}еви}, М.Цвији}, П.\акови});

Хотел “Кроација” у Цавтату (1973);

Управна зграда Корпорације исто~но

афри~ких лука у Дар-ел-Саламу у Танзанији

(1973, пројекат, С.Мили}еви}, П.

\акови}); Музеј афри~ке уметности у

Ул. Андре Николи}а 6 (1973-76, С.Н.

Или}, надградwа 1989, С.Мили}еви});

Стамбени комплекс “Зебиновац” у Новој

Варо{и (1974-77); Пословна зграда

Замбиа Натионал Цомерциал Банк у Лусаки,

Замбија (1980, пројекат, С.Мили-

}еви}, О.Јоканови} Мили}еви}); Хотел

“Интерконтинентал” у Дар - ес - Саламу,

Танзанија (1980, пројекат).

Библ.: Хотелски комплекс “Цроатиа”,

^овјек и простор, бр.4, Загреб 1976, 4-7.

  Белоусов, 1973, 165; Салон, 1974; Салон,

1977, 31, 38; Салон, 1981, 57-58;

[траус, 1991, 154-155, 265.