Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

АНАГНОСТИ Петар

 

(1909, Одеса, Русија - 1996, Београд)

Студирао у Београду (1926-30). Запослен као наставник на Архитектонском факултету у Београду. Бавио се пројектовањем као сарадник Б. Несторовића (Занатски дом), П. Бајаловића (Правни факултет), А.Дерока (Интернат Богословског факултета, Владичин конак у Нишу) или самостално. Најзначајније дело остварио је у области Нацртне геометрије, развијајући широку активност у организовању наставе на другим факултетима (Сарајево, Нови Сад, Скопље, Суботица) и у одгајању младих кадрова. Организовао је саветовања и после дипломске курсеве из Нацртне геометрије на некадашњем југословенском простору (1953-78).

З.Маневић

Дела: Штампарија Павла Грегорића у Ул. Ђуре Ђаковића 21 (1938); Задружни дом у Црепаји (1948).

Библ.: Централно осветљење у перспективи када се извор светлости налази у очној равни, Годишњак Техничког факултета (1946-1947), Београд 1947; Нацртна геометрија, Београд 1948; Сенчење у архитектури, Београд 1948; Перспектива, Београд 1948; Перспектива, Београд 1951; Колдиц - Либек. Успомене из логора 1941-43, Београд 1983.

Општа лит.: ЛЕЈ, 1984, 13