АУТОБИОГРАФСКИ ЗАПИС ИЗ 2016. ГОДИНЕ

 

Рођење

1960.године, у Нишу, Србија

                               

Образовање

до 1975        Основно школско образовање завршено са Вуковом дипломом

1975-1979       Средњошколско-1.класична гимназија са Аласовом дипломом из биологије и хемије и 2.средња музичка школа - инструментални одсек-флаута)

1979-1985         Архитектонски факултет, Универзитета у Београду

Дипломски рад: Урбанистичко-архитектонска студија комплекса објеката Факултета музичке уметности у Београду, Ментор: Проф Ранко Радовић

1987             Постдипломске студије на Архитектонском факултету у Београду, одсек: "Заштита, ревитализација и проучавање градитељског наслеђа"

 

Запослење

1985-1986         Архитектонски факултет Универзитет у Београду, асистент-демонстратор на предмету "Посебни проблеми пројектовања"

1986-1996         "Инвест-биро", биро за урбанизам и пројектовање, Београд

од 1996        Урбанистички завод Београда (од2003-09 руководилац одељења за о. Вождовац)

 

Пројекти и планови

Детаљни урбанистички планов (сарадник у радном тиму)                                      

1986-1989     Детаљни урбанистички план реконструкције блокова између улица Н.фронта, Девојачке, МТ, Теразија и Балканске, општина Стари град

                   (руководилац радног тима-Стеван Мићић, дипл.инж.арх)

1987-1989     Детаљни урбанистички план блокова између улица Бранкове, Поп Лукине, Иван Бегове, Грачаничке, Обилићев венац, Царице Милице, Маршала Бирјузова и Зелени венац, општина Стари град

                   (руководилац радног тима-Игор Марић, дипл.инж.арх)

1988-1990     Детаљни урбанистички план реконструкције блокова између улица Балканске, Народног фронта и Призренске, општина Стари град («Теразијска тераса»),

(руководилац радног тима-Петар Арсић, дипл.инж.арх)

 

Регулациони план          (руководилац радног тима)                                                             

1999-2003     Регулациони план насеља Умке, општина Чукарица

 

Планови детаљне регулације (руководилац радног тима)                                      

2001-2003     План детаљне регулације дела централне зоне – просторна целина уз улицу Краљице Наталије, општине Стари град и Савски венац

2003-2005     План детаљне регулације између улица: Винодолске, Љешке, НХ Петра Мећаве и Лазара Кујунџића, општина Чукарица

2005-2007     План детаљне регулације дела централне зоне - просторна целина подручја Аутокоманде, општина Вождовац

2005-2009     План детаљне регулације између улица Кумодрашке, Милисава Ђуровића, СМТ-а и Љубе Вучковића, општина Вождовац

2009             План детаљне регулације гробља Јелезовац са прилазним саобраћајницама, Градске општине Раковица и Вождовац

2010-2012     План детаљне регулације подручја између Булевара Ослобођења, улица Звечанске, дела планиране саобраћајнице првог реда (тзв.Трансверзала), дела Гучевске, Облаковске и Аутопута, Градска општина Савски венац

2010-2013     План детаљне регулације гробља Лешће 2 са прилазним саобраћајницама, Градска општина Палилула

2014-2016     План детаљне регулације за подручје између улица: Пилота Михаила Петровића, Видиковачки венац и Ибарске магистрале, Градска општина Раковица

 

План генералне регулације (руководилац радног тима)                                         

2010-2016     План генералне регулације грађевинског подручја насеља Рипањ, Градска општина Вождовац

 

Студије и анализе                                                                                                                                

2007             Студија за одређивање целина и приоритета за планску разраду насеља Рипањ

 

Архитектонски пројекти                                                                                                                                

1986-1988     Идејни и главни грађевински пројекат адаптације приземља и I спрата СО Стари град, Београд (сарадња)

1988-1989         Идејни и главни грађевински пројекат стамбено–пословног објекта у ул.Његошева 48, Београд (сарадња)

1989-1990     Идејни и главни грађевински пројекат стамбено–пословног објекта у ул.Хусинских рудара бр.10, Београд (сарадња)

1990-1991         Идејни и главни грађевински пројекат стамбено–пословног објекта у насељу Сава (ламела 7А1), Обреновац (аутор)

 

Стручни испит, лиценца, сертификат

 

1990             Положен стручни испит (државни)

2003             Лиценца одговорног урбанисте – Инжењерска комора Србије

2003             Лиценца одговорног пројектанта - Инжењерска комора Србије

2003            Основе управљања пројектима

 

Награде и признања на конкурсима

1990            Конкурс за идејно решење стамбеног насеља у Нишу

1993             Конкурс за идејно урбанистичко-архитектонско решење централне зоне Лајковца

1996             Конкурс за урбанистичко-архитектонско решење блокова 40,41ª,41,42и43 на Новом Београду

2005             III награда 14. Салона урбанизма (Ниш)

План детаљне регулације дела централне зоне - просторна целина подручја Аутокоманде

 

 

 

Остали конкурси и изложбе   

 

1989                      Конкурс за идејно архитектонско решење Пословне зграда "Генекс"-а у Кнез Михаиловој улици

1991                      Изложба награђених радова за идејно решење стамбеног насеља у Нишу

1993             Салон архитектуре у Београду, изложба награђених радова конкурса урбанистичко-архитектонско решење централне зоне Лајковца

1995            Конкурс за Православни храм са пратећим објектима, општина Чукарица

1995             Изложба пројеката конкурса "Православни храм" са пратећим објектима на општини Чукарица, у Конаку кнегиње Љубице у Београду

1996             Салон урбанизма, изложба и презентација награђених конкурсних радова урбанистичко-архитектонско решење блокова 40,41ª,41,42и43 на Новом Београду у музеју примењених уметности и у просторијама Скупштине града Београда на Тргу Николе Пашића

2016             25. Салон урбанизма (Сремска Митровица)

(План генералне регулације грађевинског подручја насеља Рипањ)

 

Конгреси и симпозијуми

2005             49th IFHP World Congress Rome, Italy– URBAN FUTURES: CONTINUITIES AND DISCONTINUITIES

                        Continuity-Discontinuity in City Development, Case Study of Belgrade

2006             Симпозијум ДУБ-а : Реконструкција и ревитализација града

                   Плански предуслови и могућности обнове девастираног простора на примеру дела територије општине Вождовац

2010             Форум УРБАНУМ, Ивањица

                   Концепт ПДР-а гробља Лешће 2, општина Палилула, Београд

2011             Форум УРБАНУМ, Ивањица

 

                   Концепт ПГР-а насеља Рипањ