Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ТРПКОВИЋ Миодраг (1960, При{тина)

Студирао у Београду (1979 - 85). Запослен у предузе}у “Енергопројект” (1985-90), “Експрес градwа” (1990 - 95), “Енергопројект” (1995 - 2003) и Бироу “ДОМАА” (2003 до данас) ~ији је један од оснива~а.

Дела: Тр`ни центар “Безистан” (1992); Реконструкција пословних објеката у Одеси (1995 - 96); Спортски центар Хајдук (1994, конкурсни пројекат, са М.Јобстом); Хотел апартманског типа Брзе}е (2002); Комерцијални објекат у блоку 12 Нови Београд (2003, конкурсни пројекат); Пословни објекат у Ки{иwеву, Молдавија (2004, пројекат); Савоград, пословни објекат у блоку 20 (2004, са М.Јобстом); Пословни обекат “Форма Идеале” на Коридору 10 (2005, са М.Јобстом); Пословни објекат ДЕXY ЦО у Блоку 60 (2007); Хотел “МЕТРОПОЛ” (2007, реконструкција објекта).