Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ЛАВРЕН^И] Алојз  (Ли~ни подаци непознати, деловао у доба пред Други светски рат)

Дела: Стамбена зграда у Таковској 9 (1939); Стамбена зграда у Ул. 27 марта 95 (1939); Ку}а др Марка Супи}а у Ул. мајке Јевросиме 43 (1938-39); Ку}а Јована Ристи}а у Косовској 33 (1935); Ку}а Радмиле Мило{еви} у Француској 37 а (1938); Стамбена зграда у Француској 39 (1938).