Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ДИМИТРИЈЕВИЋ Димитрије (Лични подаци непознати)

Запослен у Министарству грађевина (1909 - 12).

Остала лит.:  Постављен за подархитекту 2.кл. Д.Д.,свршени техничар, Српске новине 2.7.1909.