Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

МИЛО[ЕВИ] Небој{а

(1957, Прибој)

Студирао у Сарајеву (дипл. 1980). Запослен

у Заводу за урбанизам и пројектоваwе,

Бијело Поqе (1981-83), Заводу за

урбанизам и пројектоваwе, Бар (1983-

89), сопственом предузе}у “Yуготес”,

Бијело Поqе (1989-96), сопственом предузе}

у “Баскетинг”, Бар (1996 где и данас

ради).

Дела: Хотел “Столив”, Столив (2003);

Пословни центар “Комер - Кека”, Бар

(2005); Стамбено-пословна зграда Ц-1,

Бар (2007).