kju

kju 

Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

СТАНКОВИЋ Милош  (1947, Београд)

Студирао у Београду (1966 - 72). Запослен у предузећу “Енергопројект” (1972-2007) и сопственом бироу “Earth Studio” (2007 до данас).

Дела: Спортски центар у Зајеčару (1974, конкурсни пројекат, М.Јобст, М.Станковић, З.Сикимић, О.Радовић, С.Станковић); Хотел De Lux категорије у Триполију (1977, пројекат, Д.Јовановић, М. Миловановић, Љ.Анђелковић, М.Станковић); Стамбено насеље Вишњичка бања у Београду (1978-82, Д.Бакић, Љ.Бакић, М.Станковић); Финална изложба кандидатуре Београда за Олимпијске игре “Београд 92” (1986, конкурсни пројекат, Д.Бакић, З.Жупањевац, М.Станковић); Стамбени блокови на Бежанијској коси; Стамбено насеље “Чукаричка падина” (1989); Вишенаменска дворана у Сочију, Руска Федерација (1998 - 2001); Redison - Pick хотелски комплекс у Сочију, Красна Пољана, Руска Федерација (1998 - 2003); Стамбено пословни објекат у Ћуприји, угао Карађорђеве улице и Улице Мите Ценића (1999); Стамбени објекат у Зајечару (2000); Објекат Б7 у Блоку 29, Нови Београд (2000 - 03); Објекти Б8 и Б9 у Блоку 29, Нови Београд (2000 - 03); Пословно апартмански комплекс у Абуји, Нигерија (2003, пројекат); Стамбени објекти у Блоку 24, МЗ III, Нови Београд (2004, пројекат); Стамбено пословни објекти А и Б у Блоку 6, МЗ III, Бежанијска коса (2004 - 06, реализација у току); Хотел 5* у Лагосу, Нигерија (2004 - 06, пројекат); “Аутокоманда” (2005, урбанистичко просторна провера локације); Пословни део објекта Железничке станице “Прокоп” (2006, пројекат); Марина, Београд - Ада Хуја (2006, урбанистичко просторна провера); Управне зграде ЈП Београдске Електране (2006 - 07, пројекат).

Општа лит.:  Салон, 1975; Салон, 1978, 70-71; Салон, 1994, 14


 

АУТОБИОГРАФСКИ ЗАПИС 2016

 

А К А Д Е М С К О   О Б Р А З О В А Њ Е

Друга београдска гимназија, природно-математички смер 

Завршио Архитектонски Факултет, Универзитета у Београду и стекао звање ``Дипломирани инжењер архитектуре``

Последипломске студије - курс Становање на Архитектонском Факултету, Универзитета у Београду

Специјализирао на Архитектонском факултету, Универзитета у Београду. Тема рада: “Организација стамбеног простора”, и стекао звање ``Специјалисте из области становања``.

П Р О Ф Е С И О Н А Л Н О   И С К У С Т В О

Дипломирао на Архитектонском факултету, Универзитета у Београду. Запослио се у Енергопројету дирекција за изградњу 1972. године. После годину дана прешао је у предузеће Архитектура и Урбанизам - Енергопројект  на месту пројектанта сарадника. У истом предузећу током времена  је напредовао у позиције самосталног пројектанта, одговорног пројектанта и шефа архитектонског тима за архитектонско пројектовање.

После 1993. године именован је за Помоћника директора за техничку оперативу, директора пројекта и директора предузећа Урбанизам и Архитектура. 2007. године напушта Енергопројект и формира сопствену фирму ’’Earth Studio д.о.о." у Београду, у којој је директор друштва од оснивања и у њој ради до пензионисања.

За Директора пројекта наставка градње Спомен-Храма Светог Саве на Врачару именован је 2011.године и на овом месту ради до 2015.године.         

Р Е Ф Е Р Е Н Ц Е

Студентски дом у Бања Луци-конкурс I награда, аутор са диа Славком Станковић.

Архитектонско урбанистичко решење централног подручја града Бања Лука-конкурс, аутор са диа Славком Станковић.

Спортска хала ‚‚Пионир‚‚ Београд, члан извођачког тима (15 000 м2, изведено).

Спортски центар ‚‚Попова плажа‚‚ Зајечар-конкурс I награда, члан ауторског тима.

Стамбено насеље Нова Галеника, Нови Београд, пројектант (240 000 м2, изведено)

Спортска хала ‚‚Ледена дворана‚‚ Пионир II, Београд, пројектант (6000 м2, изведено)

Идејно решење спортске дворане за клизање у Панчеву, аутор са Славком Станковић (4500 м2, није изведено).

Урбанистички пројекат Вишњичка бања, Београд, пројектант (70 ха, изведено).

Стамбено насеље Вишњичка бања, Београд, члан ауторског тима (120 000 м2, изведено).

Архитектонско урбанистичко решење комплекса Новог Парламента у Хараре-у, Зимбабве-позивни конкурс, члан ауторског тима (није изведено).

Конгресни Центар у Хараре-у, Зимбабве, главни архитекта (28 000 м2, изведено).

Изложба за кандидатуру Београда за Олимпијске игре 1992. године у Лозани, Швајцарска, члан ауторског тима, изведено.

Изложба ‚‚Вук Стефановић Караџић‚‚ у Народном музеју у Београду, члан ауторског тима, изведено.

Изложба ‚‚Вук Стефановић Караџић‚‚ у Градској Већници у Бечу, члан ауторског тима, изведено.

Стална музеолошка поставка у згради Протокола ‚‚Револуционарни покрет 1934-1963‚‚ аутор поставке, изведено.

Стамбени објекат Блок 8, МЗ III, Бежанијска Коса, Нови Београд конкурс по позиву,  I награда, аутор (23 000 м2, изведено).

Стамбено пословни блокови 22 и 23, МЗ II, Бежанијска Коса, Нови Београд конкурс, подељена I награда, аутор пројекта (25 000 м2, изведено).

Стамбени блок I, објекти I1 и I2, у стамбеном насељу Чукаричка падина, аутор пројекта

(28 000 м2, изведено).

Изложба за кандидатуру Београда за Олимпијске Игре 1996. године у Сава Центру, Београд, аутор изложбе

Изложба за кандидатуру Београда за Олимпијске Игре 1996. године у Токију, Јапан, аутор изложбе

Стамбено насеље Михајловац, Баново Брдо, Београд, аутор пројекта (58 000 м2, делимично изведено).

Сбер банка у Красноармејском реону, Волгоград, Руска Федерација, директор пројекта (10 000 м2, изведено).

Сбер банка у Волшком реону, Волгоград, Руска Федерација, директор пројекта (5000 м2, изведено).

Сбер банка у Кировском реону, Волгоград, Руска Федерација, директор пројекта (5000 м2, изведено).

Програмско решење за Амбасаду СРЈ у Бејруту, Либан, аутор са проф. Др. Славком Станковић диа.

Идејно решење резиденције амбасаде Републике Гвинеје у Београду, аутор са проф.др.Славком Станковић диа.

Вишенаменска дворана у Сочију, Руска Федерација, директор и аутор пројекта (1800 м2, изведено).

Редисон-Пицк хотелски комплекс у Сочију, Красна Пољана, Руска Федерација, директор и аутор пројекта (8000 м2, изведено).

Пословно стамбени објекат у Ћуприји, Карађорђева улица, аутор пројекта (2900 м2, изведено).

Стамбено пословни објекат у Ћуприји, угао Карађорђеве улице и Улице Мите Ценића, аутор пројекта (3900 м2, изведено).

Стамбени објекат у Зајечару, аутор пројекта (8500 м2, изведено).

Идејно решење и главни пројекат објекта Б7 у Блоку 29, Нови Београд, аутор пројекта (19810 м2, изведено).

Идејно решење и главни пројекат објеката Б8 и Б9 у Блоку 29, Нови Београд, аутор пројекта (15528 м2, 20572 м2, изведено).

Идејна решења за пет Стамбених насеља у Ираку, Кербала1, Кербала2, Дyалах, Ал Qадисиyа, Wасит аутор пројеката (250 000 м2, није изведено).

Архитектонски конкурс за реконсктрукцију аеродрома ‚‚Сурчин‚‚ Београд, аутор пројекта.

Идејно решење туристичко апартманског комплекса у Адлеру, Руска Федерација, аутор пројекта (66 000 м2, није изведено).

Идејно решење затвореног скијалишта у Москви, Руска Федерација, аутор пројекта (21000 м2, објекат није изведен).

Идејно решење и Идејни пројекат пословно апартманског комплекса у Абуји, Нигерија, аутор пројекта (10000 м2, објекат није изведен).

Идејни пројекат хотела 5* у Лагосу, Нигерија, менаџмент хотелског ланца Цроwн Плаза-Интерцонтинентал, аутор пројекта (20000 м2).

Стамбени објекти у Блоку 24, МЗ III, Нови Београд, аутор пројекта (6500 м2,)

Стамбено пословни објекти А и Б у Блоку 6, МЗ III, Бежанијска коса, Нови Београд, аутор пројекта (13500 м2, изведено).

Урбанистичко просторно програмска провера локације Аутокоманда. Руководилац пројекта.

Идејно решење за Пословни део објекта железничке станице ‚‚Прокоп‚‚ Београд, аутор пројекта

(80 000 м2).

Урбанистичко просторно програмска провера потеза Марина, Београд - Ада Хуја. Руководилац пројекта и члан ауторског тима.

Идејно решење и Идејни пројекат Управне зграде ЈП Београдске Електране, аутор пројекта (10200м2)

Урбанистички пројекат и Идејно решење стамбено пословног објекат у Макензијевој улици, Београд, 16000м2, аутор пројекта (коаутори: диа Мина Станковић и диа Иван Обрадовић)

Пројектантски надзор стамбено пословног објекта Б7 у Блоку 29, Нови Београд, аутор пројекта (19810 м2, изведено).

Експертиза Идејног пројекта Пословно стамбеног објекта у улици Јужни булевар 1а, Београд (4000м2)

Урбанистичко архитектонски конкурс за главну пешачку зону у Лазаревцу, аутор пројекта (коаутори: диа Мина Станковић и диа Иван Обрадовић)

Урбанистички пројекат и Идејно решење породичне куће у улици Бранислава Баричића Доктора, у Батајници 250м2, аутор пројекта (коаутори: диа Мина Станковић и диа Иван Обрадовић)

Идејно решење и Идејни пројекат стамбеног објекта у улици Стеве Тодоровића, 1500м2, аутор пројекта (коаутори: диа Мина Станковић и диа Иван Обрадовић)

Идејно решење стамбено пословног објекта у улици Првомајска, Земун, 8100м2, аутор пројекта (коаутори: диа Мина Станковић и диа Иван Обрадовић)

Идејно решење и Идејни пројекат за пословно-производни објекат (фирма ’’ЕУРОФРИГО’’), аутор пројекта (коаутор диа Мина Обрадовић)

Идејно решење и главни пројекат за пројекат измена и допуна хотела ’’Нобел’’ у Београду, аутор пројекта (коаутор диа Мина Обрадовић), изведен спољњи омотач.

Идејна решења за три склоништа у градовима Србије, аутор пројекта

Идејни и главни пројекат ’’Кафе бар’’у улици Кнегиње Љубице у Београду, изведено, аутор пројекта (коаутор диа Мина Обрадовић)

Идејни и главни пројекат за склониште са другом наменом ’’Стрељана’’, изведено, аутор пројекта

Спомен-Храм Светог Саве, наставак градње у периоду 2011-2015, директор пројекта, изведена крипта Храма 

Н А Г Р А Д Е

1987     Плакета УЛУПУДС-а на Мајском салону у Београду

1999     Борбина награда за Стамбено пословни објекат у Ћуприји

1970-2007         Већи број награда на јавним и позивним конкурсима

 

Ч Л А Н С Т В О   У   С Т Р У К О В Н И М    И Н С Т И Т У Ц И Ј А М А

Од 2010         Председник Асоцијације Српских Архитеката

Од 2004-2010 Потпредседник Клуба Архитеката

Од 2003         Стални члан Инжењерске коморе Србије

Од 2001-2010 Члан савета Архитектонског факултета, Универзитета у Београду

Од 1997         Стални члан Клуба Архитеката (касније председник Асоцијације српских архитеката)

1999-2001       Члан стручног савета САС-а

1994-2001       Члан Научног већа Енергопројекта

од 1972            Стални члан САС-а

од 1972            Стални члан ДАБ-а