Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

МИЛЕНКОВИ]

Александар

(1930, Вр{ац)

Студирао у Београду (дипл.1956). Бавио

се индустријским дизајном, уре|еwем

ентеријера и архитектонском публицистиком.

Докторирао на Архитектонском

факултету у Београду (1989).

Дела: Реконструкција Дома културе у

Бе~еју (1974-79); Централна кухиwа и

пекара у Ковину (1976, 1979-80).

Библ.: Крити~ке филозофеме архитектуре,

Београд 1987; Архитектура - хоризонти

вредноваwа, Београд 1988; Две

деценије Салона архитектуре, Архитектура

и урбанизам, бр.2, Београд 1995,

93-96; Архитектура - политица ултра, Београд

1997; Урбани сентименти, Београд

2000; Архитектуристи, Београд 2000; Салонска

визура, Београд 2001.

  Салон, 1979, 54-55; Салон, 1981, 65;

ЛЕЈ, 1987, 332; Миленкови}, 1988, 87,

144, 173, 214.

  Слободан Јованови}, Анализа до`ивqеног,

Дневник, Нови Сад 1.6.1988;

Првослав Рали}, Распе}е архитектуре,

Политика 19.4.1997, 24