Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

 

 

ИЛИ] Руæица  (1909, Београд - 1992, Београд)

Студирала у Београду (дипл. 1934). Запослена у Министарству гра|евина (1945-53), оснива~ Пројектантског бироа “Урбс” (1953-64). Од 1964 до пензионисаwа самостални аутор.

Дела: Опера у Београду (1940, конкурсни пројекат); Урбанисти~ко ре{еwе Трга партизана у У`ицу (1953-57).

Библ.: Један ту`ан сонет, ИТ новине 3.10.1983.

Општа лит.:  ЛЕЈ, 1984, 628.