Шематизам Шематизам (звани~ни попис свих државних службеника) Кнежевине (од 1882 године Краљевине) Србије у периоду 1852-1914

Стојановић 1912  Светозар Стојановић, Српски неимар, Београд 1912, с.1-107+ Огласи

Изложба, 1912   Четврта југословенска уметничка изложба (каталог), Београд 1912, с. 1+14+ додатак

Изложба, 1928   Пројекти Клуба студената архитектуре, Београд 1928, 1-17

Изложба, 1929   Први салон архитектуре (каталог), Београд 1929

Изложба, 1931   Прва изложба модерне архитектуре (каталог) Београд 1931

Несторовић, 1937   Никола Б. Несторовић, Грађевине и архитекти у Београду прошлог столећа, Београд 1937

Максимовић, 1938   Бранко Макимовић, Први салон архитектуре, Београдске општинске новине, Београд 1938

Крунић, 1954   Јован Крунић, Архитектура Београда, Београд 1954, непаг. (Посебни отисак из часописа “Техника”, бр. 5, Београд 1954)

Несторовић, 1954   Богдан Несторовић, Развој архитектуре Београда од кнеза Милоша до првог светског рата, Годишњак Музеја града Београда, књ. I, Београд 1954, с. 159 - 174

Изложба, 1958   I конгрес 1958, изд. Савез друштава архитеката ФНРЈ, Београд 1958, с.73-103; Савремена архитектура Југославије, Љубљана 1959

Маневић, 1962   Зоран Маневић,Пионири модерне архитектуре Београда, Архитектура урбанизам, бр. 16, Београд 1962, с.46 - 49

Гордић, 1966   Гордана Гордић, Архитектонско наслеђе града Београда I. Каталог архитектонских објеката на подручју Београда 1690-1914, изд. Завод за заштиту споменика културе града, Београд 1966, с. 1 - 97

Шкаламера, 1967   Жељко Шкаламера, Сецесија у архитектури Београда 1900 - 1914, Зборник за ликовне уметности, књ. 3, Нови Сад 1967, с. 315 - 342

Ђурић Замоло, 1968   Дивна Ђурић Замоло, Београд са старих фотографија, изд.Туристичка штампа, Београд 1968

Изложба, 1968   Савремена српска архитектура (каталог), изд. Музеј савремене уметности, Београд 1968

Шкаламера, 1969   Жеqко Шкаламера, Обнова "српског стила" у архитектури, Зборник за ликовне уметности, књ. 5, Нови Сад 1969, с.191-236

Мамбриани, 1969   Alberto Mambriani, L'architettura Moderna nei Paesi Balcanici,  Болоња 1969, с.1-225

Мушич, 1969   Марјан Мушич, Архитектура двадесетог века. Уметност на тлу Југославије, Београд 1969

Маневић, 1970   Зоран Маневић, Од соцреализма до ауторске архитектуре, Техника, бр. 3, Београд 1970

Маневић, 1972   Зоран Маневић, Новија српска архитектура. Српска архитектура 1900 - 1970, Београд 1972, с. 7 - 128

Гордић, 1972   Гордана Гордић, Биографије. Српска архитектура 1900-1970, Београд 1972, с. 129 - 142

Белоусов, 1973   В. Н. Белоусов, Современная архитектура  Югославии, Москва 1973, с. 1 - 184

Несторовић, Преглед, 1974   Богдан Несторовић, Преглед споменика архитектуре у Србији XIX века, Саопштења Републичког завода за заштиту споменика културе, књ. X, Београд 1974, с. 141 - 169

Несторовић, 1974   Богдан Несторовић, Градитељи Београда од 1815. до 1915. Историја Београда, књ. II, Београд 1974.

Несторовић, рук.   Богдан Несторовић, Архитектура Србије у XIX веку (рукопис), Архив САНУ, Историјска збирка бр. 14410

Митровић, 1975   Михајло Митровић, Новија архитектура Београда, Београд 1975

Стојановић, Мартиновић, 1978   Братислав Стојановић, Урош Мартиновић, Београд 1945-1975. Урбанизам, архитектура, Београд 1978, с. 1 - 247

Маневић, 1979   Зоран Маневић, Јучерашње градитељство, Урбанизам Београда, бр. 53 - 54, 1979, додатак.

Ђурић Замоло, 1980   Дивна Ђурић-Замоло, Београд 1898 - 1914. Из архиве Грађевинског одбора, Београд 1980, с. 1 - 85 + илустр.

Маневић, 1980/81   Зоран Маневић, Наши неимари, Изградња, бр. 5, 7, 8, 10, 11, 12, Београд 1980. и бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Београд 1981

Ђурић Замоло, 1981   Дивна Ђурић-Замоло, Градитељи Београда 1815-1914, Београд 1981, с.1-158+ илустр.

Млађеновић, 1982   Ивица Мла|еновић, Архитектура и њени приврженици, Ријека 1982, с. 1 - 200

Изложба, 1982   Дарко Поповић, Групни портрет. Нова београдска архитектура, Салон МСУ, 1982

ЛЕЈ, 1984   Ликовна енциклопедија Југославије, Загреб 1984. (А-Ј)

ЛЕЈ, 1987   Ликовна енциклопедија Југославије, Загреб 1987 (К - Рен)

Култерман, 1985  Udo Kultermann, Zeitgenössische Architektur in Osteuropa, izd. Dumont, Келн 1985, с. 214 - 230 (део посвећен Србији и Црној Гори)

Белоусов, 1986   В. Н. Белоусов, Современная архитектура Югославии, Москва 1986, с. 1 - 207

Маневић, 1986   Зоран Маневић, Српска архитектура XX века. Архитектура XX вијека, Београд, Загреб, Мостар 1986, с. 19 - 31 + илустр.

Млађеновић, 1986/1989   Ивица Мла|еновић, 11 истакнутих архитеката Југославије, књ. 1 - 5, Београд 1986, 1989

Миленковић, 1987   Александар Миленковић, Критичке филозофеме архитектуре, Београд 1987, с. 1-221

Јовановић, 1987   Миодраг Јовановић, Српско црквено градитељство и сликарство новијег доба, Београд - Крагујевац 1987

Коњикушић, 1988/89   Владимир Коњикушић, Студенти архитектуре минхенске Техничке школе из југословенских земаља до 1914. године, Перистил, Зборник радова за повијест умјетности, бр. 31- 32, Загреб 1988 / 89, с. 111 - 119

Митровић, 1989   Михајло Митровић, Све је архитектура, изд. Енергопројект - ЕНОС, Београд 1989, с.1-143

Штраус, 1991   Иван Штраус, Архитектура Југославије 1945 - 1990, Сарајево 1991, с. 1- 277 + библ.

Бркић, 1992   Алексеј Бркић, Знакови у камену. Српска модерна архитектура 1930-1980, Београд 1992

Вујовић, 1994   Бранко Вујовић, Београд у прошлости и садашњости, изд. Драганић, Београд 1994, 1-385

Митровић, 1995   Михајло Митровић, На крају века, изд. “Енергопројект”, Београд 1995, 1 - 63

Ђурић Замоло, 1996   Дивна Ђурић Замоло, Грађа за проучавање дела жена архитеката са Београдског универзитета, генерације 1896 - 1940 године, Београд 1996, 1 - 89

Маневић, 1997   Зоран Маневић, Архитектура и градитељство у: Бели град, Београд 1997, 74 - 77

Кадијевић, 1997   Александар Кадијевић, Један век тражења националног стила у српској архитектури, изд. Грађевинска књига, Београд 1997, 1-343

Салон   Салон архитектуре (каталог), изд. Музеј примеwене уметности, Београд 1974 (1), 1975 (2), 1976(3), 1977 (4), 1978 (5), 1979 (6), 1981 (7), 1982 (8), 1983 (9), 1984 (10), 1985 (11), 1986 (12), 1987 (13), 1988 (14), 1989 (15), 1990 (16), 1991 (17), 1993 (18), 1994 (19), 1995-96 (20), 1998 (21), 1999 (22), 2001 (23).

ДаНСалон   Салон архитектуре Друштва архитеката Новог Сада (каталог), Нови Сад 1995, 1996, 1997, 2001

СалонСМ   Сремскомитровачки салон, Галерија “Лазар Возаревић”, (каталог), Сремска Митровица 1997 (2), 1981 (6), 1985 (10), 1989 (14), 1993 (18)

УрбСалон   УрбСалон, 1994; УрбСалон, 1996; УрбСалон, 1997; УрбСалон, 1998.