Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

МИТИ] Милосав

(1932, Тетово - 1970, Лондон)

Студирао у Београду (дипл.1960). Запослен

у Институту за испитиваwе материјала

Србије - Центар за становаwе. Де-

ЕНЦYЦЛОПАЕДИА АРЦХИТЕЦТОНИЦА

281

Б.Миркови}

Б.Миркови},

Хотел “Пqевqа”,

Пqевqа, 1970

ловао углавном у заједници са Л.Ленар-

~и}ем, И.Петрови}ем, Б.Симови}ем и

М.^анком)

Дела: Стамбени објекти и Основна {кола

у Блоку 21 у Новом Београду (1960-

64, М.^анак, М.Мити}, Л.Ленар~и}, И.

Петрови}); Центар Новог Београда (1959-

60, конкурсно урбанисти~ко ре{еwе, У.

Мартинови}, Л. Ленар~и}, М. Глави~ки,

М.Мити}, Д.Миленкови}); Центар месне

заједнице и Де~ија установа у Блоку

29 у Новом Београду, Стамбени објекти

у насеqу Лиман И и ИИ у Новом Саду.

  Мамбриани, 1969, 156; Маневи}, 1972,

33; Белоусов, 1973, 104; Митрови}, 1975,

102-103; Стојанови}, Мартинови}, 1978,

54, 229-230; Миленкови}, 1987, 57; ЛЕЈ,

1987, 358; [траус, 1991, 103-104.