Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

МИХАИЛОВИЋ Јосиф  (1887, село Тресонче код Галичника - 1941, Скопље)

Студирао у Београду. Школовао се у области урбанизма у доба после Првог светскога рата у Енглеској. Оснивач бироа “Феникс” (са З.Марковићем и Ј.Шафариком) у коме је негована идеја о националној архитектури. Током четврте деценије био градоначелник Скопља и битно утицао на формирање савремене урбане структуре града.

З.Маневић

Дела: Уређење Теразија (1911, конкурсни пројекат); Стамбена зграда у Рајићевој 14 (1922); Генерални план Скопља (1929); Зграда Црвеног крста у Скопљу (1930); Црква св.Уроша у Урошевцу (1933); Берза рада у Скопљу (1939); Сопствена ку}а у Скопљу (1939).

Општа лит.:  Изложба, 1929.

Остала лит,:  ...,Конкурс скица за Дом инжењера и архитеката, Политика 22.4.1923, 6.