lki

Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

АЋИМОВИЋ Драгана
(1969, Краљево)

Студирала у Београду (дипл. 1996). Запослена у Урбанистичком заводу Београда (2001 до данас)

Дела: Трг републике - анализа развоја једног значајног урбаног простора, Архитектура и урбанизам бр.6, ИАУС, Београд 1999; (са Д.Мировићем) Има ли демократије у планирању? Корак од - до урбане и политичке утопије, Комуникације: Демократија у планирању, планирање у демократији, ЦЕП, Београд 2001; Evaluation of architectural heritage, Remaking Cities: Preservation and Creatgion, IFHP (Internacional Federation of Housing and Planing, Љубљана 2002; (са Д.Мировићем) Прозори у традиционалној архитектури Црне Горе у: Традиционална архитектура Црне Горе, Универзитет Црне Горе - Грађевински факултет, Подгорица 2005