Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ЛУКОМСКИ Виктор (1884, Петроград - 1947, Београд)

Дела: Хотел на Авали (1928-31); Зграда Патријаршије у Београду (1933-35); Кућа породице Карамата у Ул. Милована Глишића 1 (1934); Кућа Добривоја Матковића у Симиној 9 (1936); Стамбена зграда у Капетан Мишиној 7 (1937); Вила Александра Димитријевића у Булевару мира 20 (1938).

Општа лит.:  Маневић, 1972, 18; Б.Несторовић, 1973, 349; Маневић, 1997, 76.