Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

МАК КЛУР Едуард (Лични подаци непознати)

Дела: Сопствена кућа у Ул. бањичких жртава 12 (1933).

Остала лит.:  ..., Постављен за подархитекту 1 кл. Архитектонског одељења Министарства грађевина) Службене новине 8.3. 1919; ..., Постављен за архитекту 4 кл., Службене новине 18.10.1919; ..., Уважена оставка на државну службу, Службене новине 16.6.1921, 1.