Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ГРУБЕР Мирјана

(1948, Загреб)

Студирала у Ни{у. Запослена у Саобра}

ајном институту ЦИП (1980 до данас).

Дела: Пословно стамбени објекат “А3” у

Улици @икице Јованови}а [панца у

Лајковцу (1997); Стани~ни ресторан у

Лајковцу (2000, пројекат); тр`ни центар

на Стани~ном тргу у Лајковцу (2000,

пројекат); Пословно стамбени објекти

“А” и “Б” на углу улица Сергеја Јесеwина

и Велеwске у Суботици (2001, пројекат);

Дом културе у Бујановцу (2002, реконструкција

и доградwа, пројекат);

Храм посве}ен Св. Василију Остро{-

ком у Банатском великом селу (2007,

пројекат).