Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ПЛАМЕНАЦ Владо

(1934, Боqеви}и, Бар)

Студирао у Београду (дипл. 1959). Запослен

у Урбанисти~ком одеqеwу СО

Будва (1959 - 68), Групи “Ц” пројекта

“Ју`ни Јадран” (1968 - 71), РЗУП Подгорица

и Слу`би за развој ХТО “Монтенегротурист”

у Будви (1971 - 92), Одеqеwу

за урбанизам СО Будва (1992 -

93) и као самостални аутор (1993 - 98.,

када се пензиони{е).

Дела: Хотел “Олива” у Петровцу на мору

(1965, са М.Попови}ем); Хотел “Београд”

у Бе~и}има; Хотел “Палас” у Петровцу

на мору; Хотелски комплекс “Авала -

Могрен” (1983) у Будви; ви{е индивидуалних

стамбених објеката и вила.