hgt

 

Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

БОЈОВИЋ Бранко  (1940, Београд)

Студирао у Београду (1959-63). Запослен у СО Чукарица (1963-66), у Југословенском институту за урбанизам и становање (1966 - 86), и у Институту за архитектуру и урбанизам Србије (1986 до пензионисања).

Дела: Генерални урбанистички план Пожаревца (1979); Генерални урбанистички план Бара.

Библ.: Препоруке за програмирање и планирање градова и насеља, Архитектура урбанизам, бр.59, Београд 1963; Глосе о инфраструктури, Архитектура урбанизам, бр.68-69, Београд 1972, 92; Физиономија и меморија града - 1, изд. Архитектонски факултет, Београд 1982; Процес урбанизације јуче, данас, сутра у: 40 година грађевинарства Социјалистичке републике Србије, Београд 1987, 81-84

Општа лит.:  Салон, 1981, 78; Миленковић, 1987, 89.