Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

 МУЦЕВИЋ Селман (1940, Бијело Поqе)

Студирао у Београду (дипл. 1964). Запослен у Оп{тини Бијело Поqе (1964-70), Заводу за урбанизам, Бијело Поqе (1970 - 92), у сопственом пројектном бироу (1992 до данас).

Дела: Средwа {кола “Марко Миqанов”, Бијело Поqе (1972); Болница, Бијело Поqе (1974); Суд, Бијело Поqе (1975).