Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

 

МИЛО[ЕВИ] Данило

(1934, Пе} - 2008, Бар)

Студирао у Београду (дипл. 1961). Запослен

у Рударско - енергетскоо хемиј

ском комбинату у Обили}у, При{тина

(1962 - 67), “Јадранпројекту”, Бар (1967

- 72), Заводу за изградwу Бара (1972 -

88), ДП урбанизам и пројектоваwе Бар

(1988 - 94) и Бироу за пројектоваwе

“ДМ”, Бар (1994 до пензионисаwа 2002).

Дела: в. ТИМОВИ / МИЛО[ЕВИ]И