Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

РАЈКОВИЋ Марин (1952, Београд)

Студирао у Београду (дипл. 1979). Запослен у “Колар~евој заду`бини” (1980 - 90) и сопственом предузе}у за пројектоваwе “Инг-Мар” (1990 - 99). Самостални аутор (1999 до данас).

Дела: “Роспи Пантеон” (1981, пројекат); “Реинкарнација града” (1983, пројекат); “Буду}ност Новог Београда” (1986, конкурсни пројекат); “Баланс столица” (1968, патентирани пројекат).

Библ.: Типографска семиологија - уписиваwе у пејза` Б.Б., Уметност, бр. 63 - 64, Београд 1979, 4-20; Архитектоникум, Култура, бр. 44, Београд 1979, 135 - 159; Концепт селективне синтезе, изд. “Замак културе”, Врwа~ка баwа 1980, 71 - 82; Урбаникум, Дело, бр.8, Београд 1980, 39 - 59; Како најлак{е упропастити сопствену ку}у, изд. Партенон, Београд 2000.