Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ДА[И] \ор|е

(1957, Београд)

Студирао у Београду (1975-83) и Лондону

(1984-87). Самостални аутор (1985

до данас). @иви и ради у Токију, Јапан.

Дела: Реконструкција простора Старог

сајми{та у Београду (1984, пројекат);

Унутра{wе уре|еwе зграде Хамброс

банке у Лондону (1988); Конгресни и

изло`бени центар “Токио Форум” (1989,

конкурсни пројекат); Уре|еwе ентеријера

резиденције Компаније “Мицуби{и”

у Бангкоку (1991-93); Уре|еwе ентеријера

зграде Нема~ке банке у Токију

(1993); Зграда Нема~ке банке у Yакарти

(1993-97); Уре|еwе пословног простора

фирме Донна Каран у Токију

(1995); Уре|еwе пословног простора

фирме Циба - Геигy у Токију (1995); Уре-

|еwе двоспратног покривеног простора

у Београду (1995-97, пројекат); Уре-

|еwе пословног простора Нема~ке банке

у Осаки (1996); Уре|еwе пословног

простора фирме Деутсцхе Морган