Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ГАВРИЛОВИЋ Велимир   (? - 1969, Београд)

Период и место студирања непознати.

Дела: Сопствена кућа у Тополској 4 (1923-24); Кућа др Богдана Марковића у Крунској 58 (1926); Кућа Мирка Врбице у Ул. цара Душана 74 (1926); Кућа трговца Светозара Симића у Тополској 6 (1926, 1932); Дечије летовалиште испод Малог Јастрепца (1937, пројекат); Железничка станица у Скопљу (1937- 40, срушена у земљотресу 1963); Болница Болничког фонда државног саобраћајног персонала, Скопље 1939.

Лит.:  Георги Константиновски, Градителите во Македонија XVIII - XX век, Скопље 2001, 37.