Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ШРЕПЛОВИЋ Коста (1836, Београд - 1872, Аранђеловац)

Студирао у Минхену. Запослен у Главној управи грађевина (1861-72).

Дела: Среска зграда у Горњем Милановцу; Старо здање у Буковичкој бањи, Аранђеловац (1868-72).

Општа лит.: Шематизам, 1870; Н.Несторовић, 1937, 54-55, 57-62; Б.Несторовић, рук., 199-200, 216, 219-222, 241, 243; Маневић, 1972, 10; Б.Несторовић, Преглед, 1974, 142, 154, 162; Стојановић, Мартиновић, 1978, 109.