Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА (2008)

БЕЛИЋ Михаило (Грађевински инжењер, остали лични подаци непознати)

Дела: Куће у Јакшићевој 5 и 7 (1926); Кућа Лепе Адања у Ул. краља Петра 55 (1924); Кућа у Ул. Змаја од Ноћаја 4 (1925); Кућа Грете Алкалај у Господар Јовановој 33 (1926); Кућа Макса де Мајо у Ул. Тадеуша Кошћушка 14 (1927).