Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

РАДУСИНОВИЋ Немања (1971, Зајечар)

Дипломирао на Архитектонском факултету 1998, а потом магистрирао на Collage of Architecture and Planning Ball State University, Muncie, Индијана, САД (1999). У оквиру великих светских компанија (Арqуитецтоница Интернатионал, Мајами и Сцхwартз Арцхитецтс, Wујорк, САД) у~ествовао у тимовима пројектаната на изради пројеката за објекте пословних и стамбених намена попут колективних стамбених здаwа, конференцијских центара, хотела, казина и фудбалских стадиона у САД, Француској, [панији, Кини итд.

У сарадwи са Б.Радусинови}ем пројектује пословну зграду '”ДДОР Нови Сад” у Пан~еву (2003) у савременом стилу блиском светским трендовима у корпоративној архитектури са богато третираним фасадним платнима, рационално осми{qеним и квалитетно опремqеним простором. Бави се пројектоваwем пословних и стамбених објеката као и пројектоваwем ентеријера. Излагао уметни~ке црте`е на самосталним и колективним изло`бама.

В.Митровић

Дела: Стамбено-пословни објекат, Нови Сад, Бра}е Рибникара 3 (1995, са Бором Радусинови}ем); Ентеријер Јелисаветиног бастиона, Петроварадинска твр|ава (2004 са Александром Аyи}ем); Ентеријер пословног простора "ДДОР Нови Сад", Крагујевац (2005); Стамбени објекат, Сремска Каменица (2006, са Са{ом Га~и}ем); Ентеријер пословног простора “ДДОР Нови Сад”, Врwа~ка Баwа (2006).

Библ.:  Архитектум, ауторски каталог, Нови Сад 2003; У потрази за квалитетом (интервју), Архитектура бр. 87, Београд, 2005; В. Митрови}, Реалност - директна, не`на и сурова, каталог изло`бе црте`а, Нови Сад, 2005.

Општа лит.:  СалонНС 1999, 2000, 2004, 2005;

Остала лит.: Златна форма, Нови Сад (2004), Самостална изло`ба црте`а, Галерија УПИДИВ, Нови Сад 2005.