Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

РАТКОВИЋ Стево (1948, Вирпазар, Бар)

Студирао у Скопqу (дипл. 1976). Запослен у Оп{те гра|евинском предузе}у, Подгорица (1977 - 81), “Титексу”, Подгорица (1981 - 82), “Дрвоимпексу”, Подгорица (1982 - 97), Предузе}у “ДX-АОРТ'А”, Подгорица (1997 - 2006), Предузе}у “УНДА”, Подгорица (2007 до данас).

Дела: Винарски подрум, Подгорица (1980); Спортски центар, Ник{и} (1998, уре|еwе ентеријера ресторана); Товили{ни комплекс са пијацом, Подгорица (2002).