Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

 

АЋИМОВИЋ МЕНЕГЕЛО* Душанка

(1928, Београд)

Студирала у Београду (1947-53). Запослена у пројектном бироу “Облик” (1953 - 55), Урбанистичком заводу Београда (1955 - 59), и у атељеу “Лик” (1959 до пензионисања 1988).

Дела: Пристанишна зграда аеродрома “Београд” у Сурчину (1957-62, Д. Менегело Аћимовић, В. Ивковић, В. Матичевић, С. Палигорић Ненадовић, Н. Филипон Трбојевић); Урбанистичко решење Трга Димитрија Туцовића у Београду (1962, пројекат, Н. Гавриловић, В. Матичевић, Д. Менегело Аћимовић); Робна кућа и Пословне зграде ЗОИЛ “Дунав” и ЗЕП-а на Славији (1977, конкурсни пројекат, Д. Менегело Аћимовић, В.Ивковић, С. Ненадовић, Н. Филипон Трбојевић).

Општа литература: 61, 62; Стојановић, Мартиновић, 1978, 196, 197; Салон, 1987, 19; Маневић, 1972, 32; Митровић, 1975.