Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА