Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

СОМБОРСКИ Милош  (1902 - 1983)

У међуратном периоду стекао урбанистичко образовање у Енглеској. Директор Урбанистичког завода града Београда у доба израде првог генералног плана (1950).

Библ.: Урбанистички начин решавања саобраћајног проблема, 20. октобар, Београд 14.2.1947, 7; Неки проблеми урбанизма у Србији. Предавање одржано на изложби “Урбанизам и техничка књига”, Техника, Београд 1948, 324-326; Генерални план реконструкције и изградње Београда, Глас, Београд 23.9.1949, 6; Београд будућности, 20. октобар, Београд 22.4.1950, 3; Даља изградња Београда, 20. октобар, Београд 31.12.1950, 3; Проблеми урбанистичког планирања Београда, Архитектура, бр.1-4, Загреб 1951, 5-10; Тргови у Београду, Београдске новине 4.9.1952.

Општа лит.:  Мамбриани, 1969, 156; Белоусов, 1973, 24; Стојановић, Мартиновић, 1978, 14, 20-21, 102; Миленковић, 1987, 57.