Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ТЕ[И] \ор|е

(1922, Бијеqина - 1977, Београд)

Студирао у Београду (1946-50). Оснива~

(са М.Бугаринови}) архитектонског

атеqеа “Стари град”.