Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ТУРУДИЋ Миленко (1866, Мокра Гора - 1915, У`ице)

Студирао гра|евинске науке у Београду и Берлину (дипл.1896). Запослен у Министарству гра|евина (1893-1904) и као наставник на Техни~ком факултету (1904-1914). Погинуо у Првом светском рату.

Дела: Ку}а Николе Виторови}а на углу ул. кнеза Мило{а 87 и Ви{еградске (1911).

Општа лит.:  [ематизам, 1893 - 1899.