Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ГАНОВИ] Бранимир  (1940, Београд)

Студирао у Београду (1958-66). Запослен у Пројектном бироу Гра|евинског предузе}а “Аутопут” (1964-70) и предузе} у “Енергопројект” (1970 до пензионисаwа).

Дела: Хотел на Баwици у Београду (1978, конкурсни пројекат, Б.Ганови}, М.Јобст, З.Јованови}); Дом здравqа у Будви (1979-80, Б.Ганови}, Н.Крнета, С. @ори}); Банка у Пе}инцима (1980); Робна ку}а у ]уприји (1982); Хотел “Амара” у Ираку (1984, пројекат); “ФИНДЕЦО Буилдинг” (1986, Б.Ганови}, Д.Миленкови}); Хотелски коплекс “Јадран” у Улциwу (1988, конкурсни пројекат, Б.Ганови}, М.Гец); Електродистрибутивни центар у Новом Београду (1990, недовр{ени објекат, Б.Ганови}, М.Јобст); Конференцијски центар у Акри, Гана (1991).