Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ЗАБУКОВЕЦ Јован (1933, Београд)

Студирао у Београду (1955 - 61). Запослен у пројектном заводу “Центропројект” (1952-89).

Дела: "Модна кућа Земун" у Главној улици у Земуну (1973-76, Ј.Забуковец, К. Мандић); “Ичкова кућа” у Земуну (1991, реконструкција); Фабрика обуће “Београд” у Творничкој улици у Земуну (1990, пројекат).

Општа лит.:  Салон, 1977, 24.