Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ЈОВАНОВИЋ Јов. Коста  (1884 - 1934, Сарајево)

Студирао у Београду (дипл. око 1908) и радио као самостални архитект. Током Првог светског рата радио при Врховној команди.

Дела: Црква св.Ђорђа на Опленцу, маузолеј Карађорђевића (1909-36); Зграда Југословенске амбасаде у Анкари (1931-36).

Библ.: Старе цркве у Мојсињу, Старинар, кw.II, Београд 1907, 149-165; Две старе цркве у Космају, Старинар, кw.III, Београд 1908, 173-183; Serbian Ortodox Church у: South Slav Monuments I, Лондон 1918; О споменицима у Београду, Време 19.9.1930, 5 (види: Време 20.9.1930, 5 и Време 21.9.1930, 7).

Основна лит.:   Миодраг Јовановић, Опленац, Топола 1989

Општа лит.:  Стојановић, 1912, 26, 30-31; Н.Несторовић, 1937, 74; Б.Несторовић, рук., 554 - 555, 575; Б.Несторовић, Преглед, 1974, 151.

Остала лит.:  Д.Шијачки, Краљева задужбина на Опленцу, Српска отаџбина 2, Београд 21.6.1925, 2-3; ...,Коста Јовановић, пројектант Цркве на Опленцу, Време 17. 8.1930, 3-4; ...,Историја цркве на Опленцу, Време 22.8.1930, 1 и Време 23. 8.1930, 4; Г. Архитект Коста Ј.Јовановић, Правда 26.1.1934.