Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

МИЛЕНКОВИ] Мали{а

(1939, Војска код Јагодине)

Студирао у Београду (1958-63). Запослен

у разним бироима у Јагодини. Од

1989 године оснива~ и власник бироа

“МММ” у Јагодини.

Дела: Уре|еwе Кара|ор|евог гроба у

Радоваwском лугу, Велика Плана (1985);

Доградwа Окру`ног суда у Јагодини

(са П.Аран|елови}ем); Хотел “Ресава” у

Баwи код Деспотовца (са Р.Проки}ем);

Комплекс фабрике “Феман” у Јагодини

(1995-99); Храм св. Апостола Луке у Ракитову

код Јагодине (1996); Парохијски

дом у Свилајнцу (1996-2001); Храм покрова

Богородице у Јагодини (1998-2001).