Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА (2008)

БЕНЦЕ Тибор (1939, Зрењанин)

Студирао у Београду (1958-64). Запослен у Зрењанину и у Немачкој (од средине осамдесетих година).

Дела: Раднички дом у Новом Бечеју (1976, Т.Бенце, Р.Познатов); Дечији вртић “Л. Пејовић“ у Зрењанину (1979).