Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ТРИЧКОВИЋ Миливоје (1895, Неготин - 1981, Београд)

Студирао у Паризу (дипл.1926 на èцоле дес Беауx Артс). Запослен у Техни~кој дирекцији Београдске оп{тине (1927-41) и као наставник на Архитектонском факултету у Београду (1945-66).

Дела: Основна {кола на Карабурми; Дом за незбринуту децу на Северном булевару у Београду; Основна {кола на Дедиwу; Стамбена зграда у Ул. кнеза Мило{а 51; Вила у У`и~кој 38а у Београду.

Библ.: На{и архитектонски греси..., Београдске оп{тинске новине, бр.12, Београд 1932, 770-772; Француски приватни хотели XВИИИ века, Уметни~ки преглед, бр.3-4, Београд 1939, 86-89.

Општа лит.:  Мартинови}, 1973, 13, 16, 25, 75.