Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

ЈОВАНОВИЋ Боривоје  (1938, Београд)

Студирао у Београду (1958 - 64). Запослен у предузећу “Центропројект” (1965 до пензионисања).

Дела: (види ТИМОВИ / ЈОВАНОВИЋ, ЛОЈАНИЦА, ЦАГИЋ) и: Хотел “Селтерс” у Младеновцу (1980-86); Клинички центар Медицинског факултета у Нишу (1980, делимично реализовани пројекат, Б.Јовановић, Б.Павићевић, Ј.Кремер, Љ.Драгаш); Пословно трговачки центар “City Square” на Цветковој пијаци у Београду (1991, пројекат, Б.Јовановић, Ђ.Митрови}); Јефимија центар у Москви (2000-02); Трезор Централне банке Руске федерације у Москви (1997-2000, са А.Семјоновим и Р.Анђелковић).

Општа лит.:  (види ТИМОВИ / ЈОВАНОВИЋ, ЛОЈАНИЦА, ЦАГИЋ) и: Салон, 1982, 46, 47; ЛЕЈ, 1984, 701; Млађеновић, 1989/4, 13- 16; Салон, 1993, 82.