кју

 

АУТОБИОГРАФСКИ ЗАПИС ИЗ 2017. ГОДИНЕ

Рођен је 06.12.1949. године у Нишу. Основну школу и Гимназију, смер: природно-математички, завршио је са одличним успехом, такође у Нишу.

01.10.1973. године дипломирао је на Архитектонском факултету у Београду.

13.06.1980. године одбранио је специјалистички рад на Архитектонском факултету у Београду.

13.01.1984. године, такође на Архитектонском факултету у Београду, одбранио је магистарски рад.

30.06.1989. године докторирао је са темом из области колективног становања, на Грађевинском факултету у Нишу.

Усавршавао се на Архитектонским факултетима у Москви и Лењинграду (1973. год.), Прагу (1987. год.), Љубљани (1989. год.) и Софији - научна специјализација (1997. год.).

За остварене резултате, указом Председништва СФРЈ, бр. 10 од 18.02.1987. године, добио је Орден рада са сребрним венцем, "за заслуге и постигнуте успехе у раду од значења за напредак земље".

Аутор је великог броја урбархитектонских пројеката из области станоградње, друштвених и привредних објеката, студија и научних радова саопштених на југословенским, српским и међународним скуповима, чланака објављених у дневној штампи као и радова из области урбане екологије и визуелних комуникација - графички дизајн, менторства и сл. Има близу 1300 референци. На 14. светском тријеналу архитектуре у Софији (17-20.05.2015. год.) добио је сребрну медаљу за идејно архитектонско решење музеја у Јајинцима.

Објавио је уџбеник „Библиотеке" (1994. год.), монографију „Студентски домови у Србији" (1996. год.) и монографију „Развој стамбене јединице код студентских домова" (2000. год).

Активно ради у друштвеним организацијама у Нишу и Србији. Члан је Савеза инжењера и техничара Србије, Савеза архитеката Србије, Удружења урбаниста Србије, Удружења ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије - УЛУПУДС и Светске асоцијације за екологију "Ecoforum for rease" - Софија.

Одлуком Министарства правде Републике Србије, од 19.06.1995. године, уписан је у Регистар сталних судских вештака Републике Србије, а затим и други пут 06.07.2011. године, именован је за сталног судског вештака за област архитектура, ужа специјалност: пројектовање јавних зграда, архитектура и урбанизам.

У времену од 01-24.08.1995. године боравио је у Москви - Русија, у Пројектантском бироу фирме „Putevi Cyprus Limited" - Office Moscow, ради израде пројектантске, архитектонске документације за већи број објеката друштвеног карактера.

Ради на Грађевинско-архитектонском факултету Универзитета у Нишу, на Катедри за пројектовање јавних зграда, као редовни професор на предметима: Пројектовање јавних зграда 1, Пројектовање јавних зграда 2 и Форме у архитектури, а на докторским студијама на предметима: Теорија форме, Методологија пројектовања у урбанизму и архитектури, Архитектонска организација простора јавних зграда и Пројектовање архитектонских објеката.

На Факултету уметности Универзитета у Нишу, ангажован је за предмете: Пројектовање облика 1 и Пројектовање облика 2. На Техничком факултету Универзитета у Косовској Митровици - смер: Архитектура, радио је до 2011. године, на предметима: Студио 1, Елементи пројектовања, Архитектура данас, О архитектури, Методологија пројектовања и Архитектонско цртање. При Факултету заштите на раду, Универзитета у Нишу, на последипломским студијама реализовао је наставу из области екологије.

На Архитектонско-грађевинском факултету, у Бања Луци, ангажован је на предметима: Пројектовање спортских објеката и Теорија форме у архитектури. У периоду од 2001 - 2005. године радио је на Факултету хуманистичких наука у Новом Пазару и Нишу, на Одсеку за дизајн и модну креацију - предмет: Теорија простора и форме.

20.05.2003. године, одлуком Привременог савета Факултета уметности Универзитета у Нишу, бр. 417/6-01, изабран је у звање редовног професора за ужу уметничку област: стручни предмети графичког дизајна - Пројектовање облика.

У периоду 04-16.07.2000., 10-22.07.2001. и 08-20.07.2002. године, радио је као предавач и ментор у IX, X и XI међународној летњој школи архитектуре у Охриду и Манастиру "Св. Јоаким Осоговски" - Крива Паланка, у Македонији.

Одлуком Владе Републике Србије именован је за декана Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу. На функцији је био од 07.11.2000-31.01.2003. године.

Одлукама Научно-наставног већа Универзитета у Нишу и Председништва Српске академије наука и уметности - САНУ, 09.07.2001. године, именован је за начелника Одсека за грађевинарство и архитектуру Центра за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, где је радио у периоду 2001-2008. године, а затим је именован за помоћника начелника у Одељењу за музичку и ликовну уметност. На овој дужности је и данас.

Члан је Уметничко - стручног већа Универзитета у Нишу, у трећем мандату.

Био је на функцији Председника Комисије за урбанизам града Ниша, од 09.04.1997. године, а обављао је и низ других функција: председник Управног одбора Дирекције за изградњу града Ниша, председник Надзорног одбора Управног одбора Завода за урбанизам у Нишу, председник Школског одбора Грађевинске школе „Неимар", у Нишу, итд.

18.01.2013. године, у Београду, одлуком Већа академика, изабран је за редовног члана СРПСКЕ КРАЉЕВСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУЧНИКА И УМЕТНИКА - СКАНУ (http://www.kraljevska-akademija.edu.rs).

12.04.2014. године, у Софији, одлуком Већа академика, изабран је за професора Међународне академије архитеката, INTERNATIONAL ACADEMY OF ARCHITECTURE - IAA. (www.iaa-ngo.com).

26.04.2014. године, у Софији, одлуком Већа академика, изабран је за редовног члана БУГАРСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ - БАСА (www.баса.бг).

23.09.2014. год. изабран је за редовног члана ЕВРОПСКЕ МЕДИТЕРАНСКЕ АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ И НАУКА - ЕМААС, у Атини, Грчка. (www.euromediterraneanacademy.org).

01.12.2014. године укључен је у састав Редакционог савета научног часописа "СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ", у Москви, за период 2014-2015. године. (https://us-mg5.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=7pb6ilf4ojusa).

27.09.2015. године, у Београду, на годишњој Скупштини Удружења ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије, на предлог Дизајн секције, добио је НАГРАДУ УЛУПУДС-а ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО, за 2014. годину, за целокупно стваралаштво и допринос развоју уметности. (https://us-mg5.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=bg17if1m92e43) „Народне новине“, Ниш, бр. 16084, од 01.10.2015. год. стр.14.

06.04.2016. године укључен је у састав Међународног редакционог колегијума научног часописа „ДИЗАЙН, ИСКУССТВО, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ“ / „DESIGN, ART, INDUSTRY (DAI), с международным индексом ISSN 2312-6116, Чељабинск- Русија. За период 2016-2017. године. (http://susu.ru/ru/f/arhitekturny_fakultet/kafedry/dizayn; http://zheleva-martins.com/tag/call-for-papers-international-collection-of-scientific-papers-дизайн-искусство-пром/).

Члан Редакционог колегијума годишњег научног часописа „АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ“ за 2015., 2016 и 2017. годину, у Магнитогорску. Оснивач: МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФГБОУ ВПО „Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова“ - Институт строительства, архитектуры и искусства. (Россия, 455000, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 38. хттп://магту.ру/периодицхеские-изданиyа/ежегодный-научно-технический-и-производственный-журнал-«архитектура-строительство-образование».хтмл)

25.12.2015. године, у Београду, на свечаној седници Српске краљевске акдемије научника и уметника - СКАНУ, добио је признање “златни пехар за јачање сарадње са страним институцијама”.

22.04.2016. год., у Москви, на седници Президијума МЕЂУНАРОДНЕ ИНЖЕЊЕРСКЕ АКАДЕМИЈЕ - МИА, донета је одлука о избору за сталног члана Академије. (http://info-iae.ru/ru/) http://info-iae.ru/en/

11.05.2016. год., у Москви, на седници ПРЕЗИДИЈУМА РУСКЕ АКАДЕМИЈЕ ПРИРОДНИХ НАУКА - РАЕН, донета је одлука о избору за иностраног члана Академије. (prezidiumraen@yandex.ru)

20.05.2016. године, у Атини, изабран је за члана, академика истраживача АТИНСКОГ ИНСТИТУТА ЗА ЕДУКАЦИЈУ И ИСТРАЖИВАЊЕ - THE ATHENS INSTITUTE FOR EDUCATION AND RESEARCH (ATINER). (http://www.atiner.gr/docs/Academic-Members.htm)

 

27.01.2017. године, у Београду, од Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, добио је СВЕТОСАВСКУ НАГРАДУ ЗА 2016. годину, као признање за допринос квалитетном образовању и васпитању, унапређивању образовно-васпитне праксе и развоју научних достигнућа у области образовања и васпитања у Републици Србији у 2016. години. („Политика“, субота, 28. јануар 2017. год., бр. 37035, стр. 14)http://www.danas.rs/upload/images/news/active/2017/1/27/IMG_7378.jpg

20. 02. 2017. год., у Москви, једногласно је изабран за члана коресподента РУСКЕ АКАДЕМИЈЕ ПРИРОДНИХ НАУКА (РАЕ), Међународног удружења научника, професора и стручњака, у одељењу "Техничких наука".

01.04.2017. године, у Софији, изабран је за редовног члана БАЛКАНСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И КУЛТУРЕ - БАЦС (http://www.ban-m.bg).

03.04.2017. год., за остваране научне резултате, у оквиру националног програма “Златни фонд националних наука“ у образовању и науци, одлуком Комисије „ЕВРОПСКОГ НАУЧНОГ И ИНДУСТРИЈСКОГ КОНЗОРЦИЈУМА - ЕСИЦ” (www.euscience.info) и РАЕ - Руска академија природних наука (www.rae.ru), доделили су награду МЕДАЉУ „GOLD MEDAL EUROPEAN QUALITY”, у Москви. (Протокол 170 / 16.05.2017. г.).

28.04.2017. год., за остваране научне резултате, у оквиру националног програма “Златни фонд националних наука“ у образовању и науци, одлуком Комисије „ЕВРОПСКОГ НАУЧНОГ И ИНДУСТРИЈСКОГ КОНЗОРЦИЈУМА - ЕСИЦ” (www.euscience.info) и РАЕ - Руска академија природних наука www.rae.ru), доделили су награду МЕДАЉУ „ДМИТРИ МЕНДЕЛЕЕВ”, у Москви. (Протокол 632 / 28.04.2017. г.).

15.05.2017. год., за остваране научне резултате, у оквиру националног програма “Златни фонд националних наука“ у образовању и науци, одлуком Комисије „ЕВРОПСКОГ НАУЧНОГ И ИНДУСТРИЈСКОГ КОНЗОРЦИЈУМА - ЕСИЦ” (www.euscience.info) и РАЕ - Руска академија природних наука (www.rae.ru), доделили су награду МЕДАЉУ „VASILY KLYUCHEVSKY”, у Москви. (Протокол 635 / 15.05.2017. г.).

16.05.2017. год., за заслуге у науци и образовању, у оквиру националног програма “Златни фонд националних наука“, одлуком Комисије „ЕВРОПСКОГ НАУЧНОГ И ИНДУСТРИЈСКОГ КОНЗОРЦИЈУМА - ЕСИЦ” (www.euscience.info) и РАЕ - Руска академија природних наука (www.rae.ru), доделили су награду за учешће на светским научним скуповима, MEDAL EUROPEAN SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL CONSORTIUM "ESIC" (www.euscience.info) - „ОРДЕН LABORE ET SCIENTIA - ТРУДОМ И ЗНАНИЕМ“, у Москви. (Протокол 82/16.05.2017. г.).

16.05.2017. год., за заслуге у науци и образовању, у оквиру националног програма “Златни фонд националних наука“ у образовању и науци, одлуком Комисије „ЕВРОПСКОГ НАУЧНОГ И ИНДУСТРИЈСКОГ КОНЗОРЦИЈУМА - ЕСИЦ” (www.euscience.info) и РАЕ - Руска академија природних наука (www.rae.ru), доделили су награду ОРДЕН „CHATERINE THE GREAT”, у Москви. (Протокол 130 / 16.05.2017. г.).