Извод из трећег издања ЛЕКСИКОНА СРПСКИХ АРХИТЕКАТА (2008)

БЕКЕР Гашпар (око 1855 - око 1896)

Студирао у Минхену (1887-92).

Дела: Кућа Крсмановића у Карађорђевој ул. 59 у Београду (1895, Г.Бекер, М.Савчић).

Општа лит.:  Б.Несторовић, Преглед, 1974, 156; Ђурић Замоло, 1981, 92; Коњикушић, 1988/89, 116.