гфт

 

АУТОБИОГРАФСКИ ИСКАЗ ИЗ 2017. ГОДИНЕ

 

Curriculum Vitae

Imeiprezime:

ĐorđeMiodragović

Datum rođenja: 25. 08. 1977

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.mioprojekt.com

Obrazovanje

· Građevinski tehničar za visokogradnju(1996.), Šumarsko-građevinska škova Kraljevo,

· Diplomirani inženjer arhitekture (2004.), GAF Niš, prosek ocena 7,73.

· Na poslediplomskim studijama (GAF Niš od 2005) –položeno 7 ispita , magistarska teza iz oblasti

urbanizma

Posedujem licence odgovornog urbaniste 200, odgovornog projektanta 300 ,

odgovornog izvođača 400, odgovornog inženjera energetske efikasnosti 381

Radno iskustvo

· 2003-2008. BP ing Projekt, Vrnjačka Banja i saradnik u Dj studio ART Vrnjačka Banja

Radno mesto:Projektant i odgovorni projektant,urbanista

* više hiljada kvadratnih metara stambenog, poslovnog i javnog prostora,

enterijera,urbanistički planovi, urbanistički projekti , urbanistički dokumenti

* nadzor nad projektovanim objektima

* obavljanje propratnih marketinških aktivnosti

· 2008-do 2015. Direkcija za planiranje i izgradnju Opštine Vrnjačka Banja JP . 3 godine zameni

direktora direkcije 2012-2015

Radno mesto:odgovorni projektant i odgovorni urbanista

* Menadžersko upravljanje preduzećem, upravni i nadzorni odbor,

tenderi

* urbanistički projekti i planovi

* parterna uređenja javnih prostora

* projektovanje i nadzor u visokogranji

* učešće na tenderima

· Od maja 2013. Saradnik u Opštinskoj Stambenoj Agenciji u oblasti Urbanizma i Arhitektonskog

projektovanja.

* strategija socijalnog stanovanja u Opštini Vrnjačka Banja

* odabir i opremanje lokacija za socijalnu gradnju

* Arhitektonsko projektovanje socijalnih stanova

· Od marta 2015. Glavni projektant u PAN BAU MAX doo Pancevo i ARTKOPI MS doo Vrnja.Banja

*Projektovanje stambenih i stambeno-poslovnih zgrada na teritoriji Beograda i Pančeva

*Glavni projektant ,

* Odgovorni projektant arhitekture, ViK, Energetske Efikasnost ,

*Odgovorni urbanista

- Izgradnja sstambenih i stambeno-poslovnih zgrada na teritoriji Beograda i Pančeva

*Odgovorni izvođač, nadzor.

Poznavanje jezika

· Engleski jezik na višem nivou

· Ruski jezik na višem nivou (8 godina učenja)

· Nemački jezik A1

Rad sa računarom

· Auto cad ,Archi cad, Artlantis, 3d studio max, MS Office, Corel Draw, Power Point, Ulead video

studio i mnogi drugi programi.

Lične osobine:

· Vredna, uporna i samoinicijativna osoba sa odličnim pregovaračkim sposobnostima

· Poznavanje propisa i standarda za projektovanje i izvođenje kao i svih procedura za izradu planskih

dokumenata, pribavljanje dozvola i saglasnosti za izgradnju.

· Poznavanje u vođenju tendera i izradi tenderske dokumentacije.

· Lični kontakti sa predstavnicima ministarstava, Lokalnih (samo)uprava, predstavnicima javnog,

privatnog i civilnog sektora.

· Profesionalni rad u oblasti marketinga ( štamparija )

· Posećivanje sajmovima i skupovima iz oblasti arhitekture ,urbanizma i upravljanja projektima

(Berlin, Bolonja, Venecija, Prag, Budimpešta, Beč, Moskva, St Peterburg ...)

· Saradnja sa mnogim birojima iz centralne Srbije i Beograda.

· Lični kontakti sa stručnjacima iz oblasti tehnike, projektovanja, urbanizma na teritoriji cele Srbije

Ostalo

· Vozačka dozvola A i B kategorije, aktivan vozač.

· Višegodišnji član Plivačko Vaterpolo kluba »GOČ« Vrnjačka Banja

· Neprofesionalno bavljenje kajakaštvom, biciklizmom i atletikom

· Predsednik UdruženjaEKO KLUBA »VrBa« iz Vrnjačke Banje

PROFESIONALNI RAD U OBLASTI ARHITEKTURE I URBANIZMA:

Užaspecijalnost: projektovanjehotela,apartmanaistambenihobjekata

Projektovanje i nadzor na preko 200.000 m2 objekata visokogradnje ( stambeni, poslovni i javni objekti) ,

uređenju enterijera i exterijera, parterno uređenjeoko objekata. Konsalting (projekt menadžer) na više od

100.000m2 objekata visokogranje u šta ulazi odabir i opremanje lokacije projektovanje, izgradnja(nadzor)

,upotrebna dozvola.

REFERENC LINCA:

- Prostorni plan Vrnjačke Banje – saradnik

- PGR Goč – Vrnjačka Banja- saradnik, odgovorni urbanista

- PGR Vrnjačka Banja- saradnik, odgovorni urbanista

- PDR ulice Kneza Miloša – odgovorni urbanista

- PDR Jastrebačka ulica – Vrnjačka banja- saradnik

- PDR Centar sa glavnim banjskim parkom – Vrnjačka Banja -saradnik

- Izdada više desetina urbanističkih projekata, parcelacija i preparcelacija.

- Izrada više desetina urbanističkoh projekata sa arhitektonskim rešenjima, urbanista, arhitekta

- GP Rad Vrnjačka Banja - Urbanističko-arhitektonski projekat 3 stambene zgrade Po + P+4 na lok

Dubrava , Vrnjačka Banja – odgovorni urbanista, odgovorni projektant,nadzor

- Stambeno naselje Vukojičići – Vrnjačka Banja (6 stambenih zgrada Su+P+2+Pk) lok. Snežnik –

Vrnj.Banja, urbanista saradnik, odgovorni projektant, nadzor

- Stambene zgrade Mile Ristić , Milica Đokić (2 stambene zgrade Su+P+2) lok. Snežnik –Vrnj.Banja,

odgovorni urbanista, odgovorni projektant

- Sportska Hala 24*44 u OŠ »Mladost« Vrnjci Vrnjačka Banja – podrška MOS - odgovorni urbanista,

odgovorni projektant, nadzor

- Idejno rečenje i glavni projekat Glavnog banjskog parka – 2010-2012 Vrnjačka Banja.

- Idejno rešenje i glavni projekat Japanskog vrta – 2010 god Vrnjačka Banja

- Glavni projekat trim staze Borjak – Vrnjačka Banja – 2010 god

- Glavni projekat reciklažnog centra u Vrnjačkoj Banji – odgovorni urbanista i projektant

- Glavni projekat Sanacije Letnje pozornice »Bata Stojković« u Vrnj. Banji – odgovorni projektant ,

nadzor, tenderska dokumentacija

- Glavni projekat i izgradnja javnog toaleta u Vrnjačkoj Banji – odgovorni projektant i nadzor.

- Sportska Hala 24*44 u OŠ »Bane Milenković« Novo Selo- Vrnjačka Banja –-odgovorni projektant

ViK,

- Sportska Hala 22*38 u OŠ »Popinski borci« Piskavac- Vrnjačka Banja – idejni projekat- odgovorni

projektant i urbanista

- Stambena zgrada Nadlački Su+P+2 2500m2 –lok-slatina Vrnjačka Banja, odgovorni urbanista,

odgovorni projektant

- Stambena zgrada Atanasovski Boban (Su+P+2+Pk) lok. Snežnik –Vrnj.Banja, urbanista saradnik,

odgovorni projektant, nadzor

- Projekat Socijalnih stanova – Duboki potok Vrnjačka Banja (4 lamele Su+P+2+T) - odgovorni

urbanista, odgovorni projektant

- Projekat sportskog kompleksa na Goču 2ha. – odgovorni urbanista i projektant

- Idejni i glavni pojekat Gimnazije i Ugostiteljsko-turističke škole u Vrnjačkoj Banji- odgovorni

projektant 2012g.

- Energetska efikasnost objekata javne namene (sve škole, osnovne i srednje na teritoriji Vrnjačke

Banje)- odgovorni projektant, nadzor, učešće na tenderu

- Sanacija, adaptacija, rekonstrukcija i dogradnja domova kulture na teritoriji opštine Vrnjačka Banja

odgovorni projektant, nadzor, učešće na tenderu

- Idejni i glavni projekat hotela sunny hill Vrnj. Banja

- Sanacija, adaptacija, rekonstrukcija i dogradnja Vrtića u Podunavcima, Piskavcu, Štulcu.

- Adaptacija, rekonstrukcija i dogradnja Učeničkog doma UTŠ Vrnjačka Banja – odgovorni projektant,

nadzor, tenderska komisija

- Adaptacija, rekonstrukcija i dogradnja više banjskih vila – odgovorni projektant , nadzor

- Preko 50 projekata individualnih stambenih objekata - odgovorni projektant, nadzor

- Preko 100 Legalizacija i projekata izvedenih objekata

- Međunarodni konkurs »Beton Hala Waterfront center« Beograd 2011 – Menadžer projektnog tima

- Idejno resenje adaptacije Hotela Park u Pirotu

- Urbanisticko - arhitektonski projekat za izgradnju Outlet centra, Hotela, shoping moll-a i sportskog

sadržaja na lokaciji bivseg hotela Morava (Bosfors) u Aleksincu 2015

- Projektovanje i izgradnja dva stambeno poslovna objekta u Pancevu P+4+Pk ... 6000m2.. 2015god

Sastavio

Arh. Đorđe Miodragović d.i.